Programma's

Bestuur en financiën

Portefeuillehouder(s):   Hamming, Krieger

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel duurzame gemeente met een goed functionerend bestuur. Een goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Het bestuur weet wat er leeft in Zaanstad, is bereikbaar voor inwoners en ondernemers en trekt samen met hen op. Het bestuur neemt heldere besluiten en is daar open en transparant over. De gemeenteraad stelt de kaders voor het beleid, dat het gemeentebestuur uitvoert. Het programma Financiën is ondersteunend aan de andere begrotingsprogramma's, zodat de doelstellingen uit die programma’s kunnen worden behaald.

Lasten & baten

(bedragen x € 1.000)

Lasten

67.610

11,9 %

Baten

353.474

61,6 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 14:38:35 met de export van 02/01/2021 14:29:49